• Põlva Kalevite Kodu – katuse remont, sisetööd (AS Kalev Chocolate Factory AS)
 • Suure-Jaani Pärnu 3 – kolmekordse kortermaja katusetööd  1000m2 koostöös Jaro Ehitus OÜ
 • Karu elamurajoon Kauri tee 16b ja 23 – puitfassaad 1500m2 koostöös Trendmill OÜ, tellija IREST Ehitus
 • Krootuse Põhikool – katuse renoveerimine koostöös Ris Ehitus AS
 • Jõgeval maja renoveerimine nii seest, kui ka väljast koostöös Kredexi programmiga paljulapselistele peredele
 • Riigimetsa Majandamise Keskus-RMK Mustoja lõkkekoha katusealuste rekonstrueerimistööd
 • AS Võru Vesi-  kontorihoone rekonstrueerimine
 • Krootuse Agro AS – Viilkatusete  ca 2500 m2
 • Tallinna Linnavaraamet – 48 sotssiaal korteri remontööd, aastatel 2014-2016
 • Lümanda Vallavalitsus –  Karu-Kati lasteaia põrandate ehitus
 • Tsolgo Arendusühing –  Tsolgo Vana koolihoone rekonstrueerimine
 • Pärnu Vesi AS – RVPJ siseremonttööd
 • Pärnu Linnavalitsus – Pärnu linna Vana-Pärnu Kalmistu piirdeaia remont
 • AS Hoolekandeteenused  –Karula Kodu katuse soojustamine ja  ehitus